Usposabljanje za krepitev kompetenc v okviru projekta E-Silvaapis

V okviru operacije E-Silvaapis je izvajalec DEMAR d.o.o. dne 26.08.2020 za nas izvedel usposabljanje za dvig kompetenc s področja elektronskega poslovanja.

Bolj podrobno smo si pogledali področja internetnega marketinga prilagajane novim regulativam in (ne)varnosti digitalizacije.

Podrobneje je bil predstavljen vidik stranke in točke stika na različnih dejanskih primerih uporabe iz prakse ter kako to vpliva na same aktivnosti podjetja, ki želi stranko pridobiti in/ali obdržati. Predstavljeni so bili različni načini Google optimizacije z konkretnimi primeri za
naše podjetje, kot tudi internet marketing z vidika socialnih omrežij ter načini uspešne promocije podjetja na Youtubu.

Sam proces dela in potrebna medsebojna usklajenost procesov sta bila predstavljena s primeri dobrih praks, ki so pokazali tudi kakšen je njihov vpliv na različne faze in vidike samega nakupnega/prodajnega procesa.

V nadaljevanju je bila pojasnjena direktiva o varstvu za zbiranje osebnih podatkov (GDRPR), kjer smo spoznali novejša pravila o varstvu osebnih podatkov, predvsem z vidika privolitve in namena zbiranja podatkov.

S pridobljenimi znanji in kompetencami bomo zaposleni nova orodja znali kar najbolj učinkovito uporabljati za doseganje novih uspehov podjetja.

Operacijo delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

What they say

My promise

I never promise my friends, my acquaintances and my business partners anything impossible and anything which I would not be able to fulfill. I am a calm person who does not jump into an »empty pool« but realistically stands on the floor.

I can promise you that with me you will get a credible and skilled professional with rich experiences, a person who will help you to better results (personal and business). You will meet a person who is able to connect threads and to knit an intelligent and logical whole. And thanks to the knowledge and experience that I have, this whole can be much better.

Let us knit it together!
Matjaž Šivic​
podpis-matjaz-sivic

We are here to help

If you have any questions, problems or
requests, these are the ways to get in
touch.

If you have any questions, problems or requests, these are the ways to get in touch.

Send us an e-mail

Do you have any questions, issues, news, or anything else you'd like to tell us? Please send us an email.

Call us

For urgent matters call us and we will gladly help you.